Scottsdale National Golf Club

Scottsdale National Golf Club

29001 N 122nd St, Scottsdale, AZ 85262-5520
(480) 443-8868