Erik Compton, on his third heart, to receive PGA Tour Courage Award